Kontakty

 

ADAPTIVE COMBAT TRAINING

Thunovská 179/12,

118 00 Praha 1 - Malá Strana

Česko

Tel:  +420 607 616 665

Máte dotaz?

Odesláno

 

SOUKROMÉ LEKCE 

Soukromé lekce probíhají dle dohody. Informujte se mailem.


Speciální kurzy a semináře jsou vypisovány minimálně s měsíčním předstihem.

 

Pro informací o kurzech sleduj klubový Facebook.

 

Stanovy klubu

I.
Zásadním pravidlem pro členství v klubu a absolvování výuky je závazek člena klubu používat vědomostí a dovedností nabytých výukou jen v souladu s platnými zákony České republiky, především §28 (Nutná obrana), 29 (Krajní nouze) a 15 (Oprávněné použití zbraně) trestního zákona.

§ 28 Krajní nouze 
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

§ 29 Nutná obrana 
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

§ 15 Oprávněné použití zbraně 
Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.

II.
Za naší výukou (jejími jednotlivými součástmi) stojí jediná hlavní zásada - neustále a bez předsudků se učit (zlepšovat). Věříme, že jen tak se člověk "nezasekne" na mrtvém bodě. Za předpokladu, že se opravdu chceme zlepšovat v tom, co děláme, je potřeba ověřovat si nabyté znalosti a jejich smysl. Výuka podle našich zásad není o slepém následování, ale o vývoji a otevřenosti. Nejsme komerční "podnik" a to, co (se) učíme, nepodléhá žádným jiným potřebám, než zvládnout opravdu užitečnou věc.

III.
Členství v klubu je dostupné každému (pokud splňuje první odstavec), kdo má opravdový zájem o výuku a o trénování. Členství v klubu je zpoplatněno (členský poplatek viz sekce výuka + tréninky). Vedení klubu má právo kdykoli rozhodnout o ukončení členství v klubu, pokud bude zjištěna zásadní neshoda v principech, na nichž fungování klubu stojí.

IV.
Přijetím členství v klubu, ADAPTIVE COMBAT TRAINING, člen prohlašuje, že přebírá veškerou zodpovědnost za veškeré důsledky spojené s neuposlechnutím instrukcí vedení klubu/instruktorů během výuky. 

V.
Člen klubu ADAPTIVE COMBAT TRAINING je oprávněn využívat zařízení určené k výuce v souladu s otevíracími hodinami zveřejněnými na www.actraining.cz či v informačních materiálech klubu. Člen je povinen dodržovat místní nařízení a podmínky užívání prostor určených k výuce. Člen prohlašuje, že přebírá veškerou zodpovědnost za škody na majetku v prostorách určených k výuce způsobené neuposlechnutím instrukcí vedení klubu/instruktorů během výuky. 

Za klub ADAPTIVE COMBAT TRAINING, actraining.cz
Martin Hradecký