Výcvik pro ozbrojené složky

Instruktor Martin Hradecký se oficiálně se podílí na výcviku různých ozbrojených složek od roku 1998. Mimo Policii ĆR, školil také členy či instruktory Celní správy ČR a Vězeňské služby ČR. Trénoval i několik Městských policií, působil u Útvaru speciálních operaci Vojenské policie AČR (SOG) a cvičil i armádní specialisty z 601. skupiny speciálních sil. Podílel se také na výcviku členů tajných služeb.

 

 Zpočátku (rok 1996) trénoval Martin pouze příslušníky Zásahové jednotky PČR hlavního města Prahy a to se zaměřením na boj zblízka a použití chladných zbraní. Spolupráce v této době byla jen na přátelské bázi. Později (v roce 1998) začal Martin vždy působit jako najatý oficiální externí instruktor té které složky či specializovaného útvaru. Určitý zlom nastal v roce 2003, kdy začal vyučovat u těchto složek mimo sebeobranu, boj zblízka a použití chladných zbraní (bojové použití nože a teleskopického obušku) i střeleckou přípravu z krátkých i dlouhých palných zbraní. Martin H. působil jako instruktor nejprve v agentuře SKATACH a později v Akademii AEGIS. V rámci výcviků u specializovaných útvarů Police ČR, si Martin velmi cení dlouhodobé aktivní opakované spolupráce s Útvarem rychlého nasazení PČR (URNA) a také s několika Zásahovými jednotkami PČR.  Školil i instruktory z Ochranné služby PČR a i z Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. V minulosti se také podílel na výcviku příslušníků Útvaru ochrany svědků kriminální policie a SPJ.

M. Hradecký několik let externě působil i jako instruktor boje zblízka pro Útvar speciálních operací Vojenské policie AČR známou pod zkratkou SOG. Prováděl také speciální semináře pro pohotovostní oddělení Vojenské policie a v roce 2010 realizoval speciální týdenní výcvik v oblasti osobní ochrany pro vybrané příslušníky 601. skupiny speciálních sil AČR. V posledních několika letech trénoval i specialisty ze Slovenska. Jednalo se například o operátory z Útvaru osobitného určenia - ÚOU, z několika policejních zásahových jednotek PPÚ a z armádního 5. pluku špeciálneho určenia.

Martin si pokládá za velkou čest, že mohl všechny tyto profesionály vyučovat v řadě různých dovedností.

Skupinové fotky z realizovaných výcviků

Rozpis tréninků

Úterý
18:00 - 19:30 h        Trénink členů klubu  

Středa
18:00 - 19:30 h        Sebebrana pro ženy


Čtvrtek
18:00 - 19:30 h        Trénink členů klubu

Kontakty

ADAPTIVE COMBAT TRAINING

Ortenovo nám. 542/16
Praha 7 - Holešovice

 

vchod přes vrátnici z

ulice U Pergamenky

Tel:  +420 607 616 665

Skupinové foto