• Martin Hradecký

DOVEDNOSTI BOJOVNÍKA - několikadenní soustředění v klubu ACT

Updated: Nov 22, 2020

Toto intenzivní několikadenní soustředění je určené pro členy klubu ACT a nebo naše soukromé studenty. Pořádá se vždy v letních měsících a letos v červenci (rok 2020) se konalo již po dvanácté. Většinou se konává v nějakém přírodním prostředí, je rozděleno do několika vícehodinových tematických bloků a obsah je prioritně zaměřen na komplexní bojové/válečnické dovednosti.Tím že trénujeme v přírodních podmínkách, tak trénující musí počítat s různorodým terénem, počasím a dalšími vlivy. Jednotlivé drily či řízený nácvik ve dvojici bývá prokládán specifickou fyzickou zátěží jako například šplháním na stromy, opakovanými sprinty do kopce, pohybem ve vodě či jinými posilovacími cviky. Věnujeme se též některým dechovým cvičením a rozvíjení smyslů. Klíčový je ale pohyb a trénink v různorodém prostředí. Cvičencům překážejí malé pařezy, terénní nerovnosti, stromy, větve atp. Každý z účastníků si velice záhy uvědomí jak důležité je umět se správně a hlavně bezpečně pohybovat a to nejen „sám“, ale i se svou zbraní.

Některé drily provádíme záměrně i ve vodě. Vodní nácvik má za účel hlavně prověřit kvalitu postoje a pohybů ve vodě spolu s technikami úderů. Současně ale i „dovolí“ jít na maximum možností každého jednotlivce v použití síly a agresivity při prováděných technikách. Věnujeme se nejen boji z různými zbraněmi, ale i boji beze zbraně. Samozřejmostí jsou různé modelové situace, ale i volné souboje (sparingy) a to jak se zbraněmi tak i bez. Některé nácviky realizujeme záměrně i ve snížených světelných podmínkách. Určitou zajímavostí bývá část věnovaná doporučovaným způsobům, jak zacházet a pracovat nejenom účinně, ale i bezpečně se svým nožem jako nástrojem. Při této příležitosti si všichni měli možnost vyrobit například jednoduchou signalizační past, funkční píšťalku či improvizované oštěpy, s kterými se následně učili zacházet.


Každé toto soustředění bývá zaměřeno ještě na nějakou specifickou oblast. Opakovaně jsme třeba trénovali i základní ovládání a seznámení se s některými tradičními předměty používané jak k lovu, tak i k boji - například střelbě z různých typů luků, vrhání oštěpů, střelbě z praku, nebo použití foukačky. Okrajově se seznamujeme i s vrháním různých předmětů a zbraní. Neopomněli jsme vyzkoušet i některé improvizované zbraně. Pracujeme také na psychické odolnosti a týmové spolupráci.

Občas se některé nácviky nesly v duchu technik přežití – šlo o improvizované rozdělávání ohňů, stavění přístřešků či metody maskování. V rámci týmové spolupráce došlo také k nácviku evakuaci zraněného a to v military stylu – všichni v plynových maskách i s cvičnými zbraněmi. Opakovaně jsme také využívali naší speciální překážkovou dráhu. Došlo i na psychickou odolnost, prolézání cca 45 metrů dlouhého stísněného prostoru – kanálu (s využitím svítilny i bez). Věnovali jsme se i nácviku první pomoci a ochraně druhých osob.

Hlavní téma posledních Dovedností Bojovníka (2020) bylo přežití řádění šíleného útočníka. Nacvičovali jsme například útěk/únik z nebezpečné zóny, nebo jsme trénovali správné využití vhodných krytů. Samozřejmě jsme se věnovali i boji v této extrémní situaci a to za pomoci různých specifických drilů. Dále jsme používali i některé improvizované zbraně a bránili se proti ozbrojenému útočníkovi ve skupině.


Fotogalerie z minulých ročníků

Autor: Martin Hradecký


124 views