• Martin Svoboda

Ground Force Method

Vzhledem k tomu, že se s Tomášem zajímáme o různé formy rozvíjení tělesné zdatnosti nemohli jsme si nechat ujít příležitost zúčastnit se instruktorského kurzu Ground Force Method, který se pořádal loni poprvé v ČR.

GFM je systém pro obnovu kvalitního pohybu, který byl vytvořen pro práci se zraněnými atlety a lidmi, kteří se nemohou kvůli bolesti hýbat plnohodnotně a s radostí.

Cílem GFM je umět ovládnout a vnímat vlastní tělo, obnovit základní pohybové vzory a hýbat se opět s lehkostí a radostí jako malé děti.

Postupná obnova pohybových vzorů inspirovaná dětským vývojem vám pomůže zlepšit propriorecepci (vnímání těla v prostoru), vestibulární systém (rovnováha) a zlepšit celkovou koordinaci.

Během praktikování GFM se přirozeně zapojuje střed těla a zlepšuje stabilita, mobilita a funkční síla, ale i například výbušnost.

Když uklouznete na náledí váš mozek potřebuje ve chvilce zpracovat mnoho vjemů a vhodně a rychle reagovat na vzniklou situaci.

V neposlední řadě působí radostný a kvalitní pohyb jako stimulace CNS a pomáhá správné funkci imunitního systému a redukci stresu.


Hýbej se dobře, hýbej se častěji, hýbej se silněji a nakonec rychleji

Pokud se učíte nový pohyb je důležité nejprve ho zvládnout správně, protože pokud se budete hýbat často, ale špatně může to vést ke vzniku mnoha problémů jako jsou svalové dysbalance, přetížení části těla, bolest a zranění. Stejné je to i se silou a rychlostí.

Co nepoužíváš, to ztratíš

Věnovat se rozvoji kvalitního pohybu je důležité i pokud nemáte sportovní ambice.

Zejména kvůli zdraví a zachování kvalitního pohybu do vysokého věku.

Tělo, resp. CNS má velkou schopnost adaptace. Bohužel pokud člověk celý den sedí v kanceláři, nebo se věnuje sportu, který ho nějakou formou přetěžuje, přizpůsobí se tomu, což opět může vést k výše zmíněným problémům.

A naopak čemu se nevěnujete, to uvolní místo tomu co děláte často. Postupně tak člověk ztrácí rozsah pohybu a jeho smysly otupují.

GFM pro bojovníky

Pro sportovce je vnímání vlastního těla a koordinace pohybů naprosto klíčové. Zakladatel GFM Peter Lakatos je mimo jiné držitelem černého pásku v Brazilském Jiu Jitsu a GFM obsahuje i specializovaný program pro přípravu bojovníků.

Ten se zaměřuje na klíčové faktory důležité pro bojovníky.

Pozornost se zaměřuje na zlepšení mobility kyčlí, nejen kvůli kopům ale i pro efektivitu úderů, kde je přenos energie z nohou přes střed těla klíčová věc.

Další část se věnuje zlepšení orientace v prostoru a uvědomění si vlastního těla a to zejména pomocí převalování, kotoulů a cviků vzhůru nohama.

Různé skoky a dynamické změny poloh slouží pro rozvoj výbušnosti celého těla.

Kromě toho obsahuje tento protokol i interaktivní hry ve dvojici, které zlepšují postřeh, koordinaci oko - ruka a propojení pravé a levé hemisféry.

Všechny zmíněné stránky mají velký přenos pro trénink sebeobrany, kde je zlepšování postřehu, celkové koordinace, funkční síly celého těla, obratnosti a kondice velkou výhodou a může vám být v krizové situaci spolu s nastavením hlavy a znalostí bojových technik velkou pomocí.

Z čeho se GFM skládá

Protože cílem je osvojit si nejprve kvalitní pohyb vrací se GFM na počátek dětského vývoje a začíná se jednoduchými pohyby na zemi jako je otáčení hlavou, převalování, postupně se přechází na různě náročné formy lezení po čtyřech až po zaujímání figur jako jsou např. gorila, žába, škorpion, vrána a plynulé přechody mezi nimi.

Součástí GFM jsou i hry, které jsou v lidském mozku hluboce zakořeněné a hrají důležitou roli během celého života. Například umožní cvičit náročné pohyby zábavnou formou, zlepšují kardiovaskulární kondice, pomáhají se zbavit stresu, stmelují kolektiv a zlepšují představivost a schopnost improvizace.

GFM se dá cvičit jako samostatný a komplexní program, nebo jeho části přidat do jiné formy silového tréninku, třeba s velkou činkou, nebo kettlebell.

Využít lze například jako rozcvičku, nebo jednotlivá cvičení pro rozvoj specifických dovedností, jako je postřeh, koordinace, výbušnost a zlepšení kondice.


Autor: Martin Svoboda90 views