top of page

Není KRAV MAGA jako KRAV MAGA!

Updated: Oct 25, 2021

Krav Maga je systém moderní sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil, izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav maga učí především reálný boj muže proti muži, a to i v případech asymetrického boje, kdy je protivník ozbrojen – nožem, holí, palicí, střelnou zbraní či granátem, v přečíslení počtem protivníků, či v jiné taktické výhodě, jež by ve sportu byla považována za neetickou. Krav Maga předvádí a učí i zákroky podnikané ve prospěch třetí osoby a demonstruje, jak má člověk reagovat, je-li napaden dvěma ozbrojenými útočníky. Systém Krav Maga je rozvíjen ve třech verzích – v policejní, armádní a civilní. Každá z verzí vychází ze stejných základů a principů, ale jednotlivé technické postupy a techniky jsou uzpůsobeny výchozím situacím, hrozbám, kterým jednotlivé skupiny čelí a také zakončením, které je u nich upřednostňováno. Policie – zpacifikovat a spoutat, armáda – zabít a jít zneškodnit dalšího nepřítele a civilisté – ubránit se a utéct!

KRAV MAGA (hebrejsky קרב מגע‎‎) znamená - krav=boj a maga=dotyk/kontakt, tedy česky kontaktní boj či boj z blízka. A tady máme také první malý problém - již ze samotného názvu Krav Maga vyplývá, že se nemusí jednat o název konkrétního stylu, v tomto případě spíše systému, ale pouze a jen o označení konkrétní činnosti v cizím jazyce. Název „Krav Maga“ si tudíž nemůže nikdo zaregistrovat jako ochrannou známku, ale může ho kdokoliv používat zcela dle libosti. To může v reálném životě vést k tomu, že se setkáte se dvěma praktikanty-instruktory Krav Maga a oba budou učit něco zcela odlišného. Mezi laiky i příznivci zmiňovaného bojového systému existují určité nesrovnalosti týkající se nejen samotného názvu, ale hlavně velkého počtu organizací, instruktorů, nebo přímo výcvikových firem, které se zabývají výukou a šířením tohoto velice efektivního způsobu boje. Aby toho nebylo málo, existují i další velmi populární Izraelské systémy boje jako například Kapap, Hisardut, Hashita či Kalah. Všechny tyto Izraelské „produkty“ jsou v poslední době ve světě značně populární a vyznat se v této obrovské nabídce může být někdy problematické.


Historie Krav Maga

Zakladatel systému Krav Maga pan Imrich („Imi“) Sde-Or (Lichtenfeld), se narodil v roce 1910 v Budapešti. Dětství prožil ale v Bratislavě, hlavním městě Slovenska, v rodině, pro niž sport, zákony a vzdělání na středoevropské úrovni znamenaly mnoho. Imiho hodně ovlivnil jeho otec Samuel Lichtenfeld, který byl bezesporu neobyčejnou osobností. Samuel Lichtenfeld se věnoval zápasení, vzpírání a mnoha dalším sportům více než 20 let. Právě díky podpoře svého otce byl Imi aktivní v široké škále sportů. Vynikal v plavání, následně pak v gymnastice, zápasení a boxu. V roce 1928 vyhrál mistrovství Slovenska juniorů v zápasení a pouhý rok poté se stal také seniorským mistrem Slovenska (v lehké a středně-těžké váhové kategorii). Téhož roku vyhrál národní mistrovství v boxu a také mezinárodní mistrovství v gymnastice. Rok co rok vyhrával… Během následujícího desetiletí Imi zaměřil své sportovní aktivity především na zápas a to jak v roli aktivního sportovce, tak i trenéra.

V polovině 30. let se poměry v Bratislavě začaly měnit k horšímu. Do ulic stále častěji vyrukovávaly fašistické a antisemitské skupiny, které napadaly a zastrašovaly židovskou komunitu. Z Imiho se stal nekorunovaný vůdce skupiny mladých Židů, z nichž většina patřila k boxerům, zápasníkům nebo vzpěračům. S nimi se snažil zabránit antisemitským násilníkům, aby vstupovali do židovské čtvrti. V roce 1940, kdy se stal díky svým aktivitám trnem v očích i místním úřadům (od r. 1939 existující Slovenský štát přejal nacistický názor na Židy a vydával je postupně na smrt do koncentračních táborů), opustil Imi domov, rodinu a přátele a nalodil se na poslední loď s emigranty do Palestiny, jíž se podařilo prorazit nacistickou blokádu. Lichtenfeldova cesta na lodi Pentcho trvala celé dva roky.

V roce 1944 začal s tréninkem elitních jednotek Hagany a Palmach (předchůdci Izraelských obranných sil/IDF) v oblastech, na něž byl opravdovým expertem: trénink fyzické kondice, plavání, zápas, používání nože a obrana proti útokům nožem. O čtyři roky později (1948), kdy vznikl stát Izrael a byly zároveň zformovány Izraelské obranné síly, stal se Imi Lichtenfeld hlavním instruktorem pro zvyšování fyzické kondice a bojové přípravy těchto jednotek. V IDF působil přibližně 20 let; během té doby vyvinul, zdokonalil a zkompletoval svou unikátní metodu sebeobrany a boje zblízka – Krav Maga. Poté, co ukončil svou aktivní službu, začal upravovat a modifikovat systém Krav Maga pro civilní použití tak, aby bez ohledu na fyzickou připravenost obránce bylo možné předejít jakkoliv motivovanému útoku. Aby umožnil přístup ke svým metodám co největšímu počtu lidí, založil dvě školicí střediska -jedno v Tel Avivu a druhé v Netanji, kde Imi Lichtenfeld bydlel – následně založil organizaci s názvem Aguda (úplně první KRAV MAGA organizace v historii), jejímž předsedou se stal Imiho student Avi Moyal (současný předseda IKMF – Mezinárodní Krav Maga Federace).

Roku 1978 byla založena IKMA (Israeli Krav Maga Association), jejímž úkolem bylo propagovat unikátní techniky a principy Krav Maga na lokální úrovni, ale i v zahraničí. V okamžiku, kdy se však Krav Maga dostala za hranice státu Izrael, nastala potřeba vytvořit federaci na mezinárodní úrovni, jelikož původní asociace fungovala příliš neefektivně, hlavně kvůli neshodám mezi instruktory vyšších stupňů. Toto vyústilo v Imiho rozhodnutí vytvořit novou mezinárodní Krav Maga federaci, na jejímž založení se podíleli Imiho nejloajálnější studenti a zároveň vysoce respektovaní instruktoři, mezi kterými byl i Avi Moyal.

Od roku 1996, kdy byla založena Mezinárodní Krav Maga Federace (IKMF – International Krav Maga Federation), byly veškeré Expertní a Mistrovské diplomy vždy autorizovány Imim, stejně jako curriculum – tedy osnovy a metodika systému učení. Imi schválil tento nový koncept, včetně následných úprav v roce 1997. V posledních letech svého života dohlížel Imi na průběh tréninků, monitoroval tréninkové programy a pracoval na jejich vylepšování a zkvalitňování. Pan Imrich („Imi“) Sde-Or (Lichtenfeld) zemřel 9. ledna 1998 brzy ráno v nemocnici v Izraeli ve věku 87 let.


IKMF – INTERNATIONAL KRAV MAGA FEDERATION

Od svého založení roku 1996 IKMF neustále roste a dnes je jednou z největších a nejvíce oceňovaných KM institucí na celém světě. Postupem času se IKMF rozvětvila a v současné době je aktivní jak v Izraeli, tak i v Austrálii, Severní Americe, jihovýchodní Asii, na Dálném Východu, ve většině zemí Evropské Unie a samozřejmě v postkomunistických zemích Evropy. Struktura organizace v každé zemi je zpravidla velmi podobná: ředitel - zodpovědný za rozvoj jak systému Krav Maga, tak i lokální pobočky IKMF v dané zemi, a samozřejmě místní instruktoři různých úrovní, kteří mu pomáhají.

V roce 2010 došlo k rozpadu původní federace IKMF na několik nástupnických organizací. Eyal Yanilov (bývalý předseda a šéfinstruktor IKMF) si pod svým jménem založil Krav Maga Global / KMG, původní IKMF pod stejnou značkou vede Avi Moyal. Již dříve, v roce 2009 odešel například i Gabi Noah a založil Gabi Noah IKMO.


Další známé organizace KRAV MAGA založené Izraelci

INTERNATIONAL KRAV MAGA ASSOCIATION (IKMA) - hlavní představitel: Haim Gidon - jeden z prvních žáků I. Lichtenfelda. Jedná se o první organizaci KM na světě. KRAV MAGA MAOR - zakladatel: Amnon Maor - bývalý člen speciálních policejních jednotek, instruktor pohraniční policie. Jeho boj zblízka je kombinací KM, karate a juda. Školy jsou rozšířeny po celém světě. ISRAELI KRAV MAGEN ASSOCIATION - zakladatel: Eli Avikzar - jeden z prvních žáků I. Lichtenfelda, první instruktor Eyala Yanilova, po mnoha letech si založil vlastní systém „Krav Magen (Bojový štít)“ a to spojením KM a převážně japonských stylů – ju jutsu a aikida. Po zakladatelově smrti se vedení organizace ujímá jeho nejlepší žák Avi Avisadon. Školy jsou rozšířeny hlavně v Izraeli a USA (tam se „rozštěpila“ na organizace – Full Contact Krav Maga a Frontline Krav Maga). COMMANDO KRAV MAGA - zakladatel: Moni Aizik, bývalý člen speciálních sil státu Izrael, sedminásobný mistr Izraele v judu. Systém je založený na tzv. „špinavých technikách“, je silně ovlivněn stylem jiu jutsu a jeho brazilskou verzí. Systém je rozšířen po celém světě, ale hlavně v USA a Kanadě, kde tvůrce stylu žije. KRAV MAGA INTERNATIONAL-KAPAP/KRAV MAGA FEDERATION - zakladatel: Haim Zut - žák I.Lichtenfelda, první z civilních instruktorů KM na světě. V tomto systému se používá velké množství technik včetně kopů z otočky, hodů apod., trénuje se v kimonu. Školy jsou kromě Izraele v USA a Brazílii. SECURITY KRAV MAGA - zakladatel: Alain Cohen, bývalý člen speciálních sil státu Izrael - Tsahal, instruktor Muay Thai, věnuje se výuce ozbrojených složek i civilistů po celém světě. Systém v sobě kombinuje prvky z KM, Muay Thai a Kyusho jutsu - tlakové body. Nesmím zapomenout zdůraznit, že vznikly také desítky různých dalších organizací Krav Maga či Kapap mimo stát Izrael.



Krav Maga v České republice

Krav Maga se v České republice začala neoficiálně cvičit v roce 2002, kdy k nám poprvé byli pozvaní zahraniční instruktoři, a konaly se zde veřejné semináře. Jedním z prvních byl úvodní několikadenní kurz pořádaný společností Israeli Special Security Project (I.S.S.P.) - vedený přímo Izraelskými instruktory. V průběhu dalších několika let se podařilo získat i první oficiální instruktorské osvědčení v ČR. Jednalo se o pány – Michala Otipku, Jakuba Otipku a Dušana Vavrečku. Úspěšně absolvovali dvě části instruktorského kurzu v Polsku a poté v Praze přímo pod vedením tehdejšího předsedy IKMF Eyala Yanilova. Splnili tedy potřebné zkoušky a otevřeli oficiální českou pobočku Mezinárodní KRAV MAGA Federace (IKMF) a následně první třídy pro veřejnost. Tím se odstartovala oficiální výuka Krav Maga v ČR. Všichni tři zmiňovaní pánové jsou dodnes aktivními instruktory, dokonce zastávají důležité vedoucí funkce. Michal Otipka je prezident a vrchní instruktor IKMF CZ, Jakub Otipka je ředitelem české pobočky Krav Maga Global a Dušan Vavrečka je v současné době zástupce v ČR institutu Krav Maga United Kingdom.

Během dalších několika let se v České republice „zahnízdili“ i další Krav Maga organizace. Jedná se například o: Krav Maga Moryl Team, International Krav Maga Organization, Krav Maga Protect, Evropskou federaci Krav Maga Richard Doubie, Krav Be Maga Behuslav, Krav Maga CT 707, United Krav Maga World Organisation, Classic Krav Maga a Krav Maga Guerrilla Group. Nesmím zapomenout i na další „příbuzné“ - Českou asociaci Krav Maga Kapap, Krav Maga Kapap Bohemia, Kapap Czech, Krav Maga Kapap Brno, Avi Nardia Kapap Combatives, Kapap Concept, Krav Maga Concept, Hashita a Kalah. Možná jsou v ČR zastoupeny i další organizace, ale ty se mi nepodařilo z otevřených zdrojů vypátrat. Přesto je zde nabídka opravdu obrovská a běžný zájemce se zcela jistě po chvíli začne ztrácet v různých náborových akcích a asi si hned neuvědomí, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Seriózní instruktor by měl mít jasně dohledatelnou svou historii v systému, který provozuje – kdy a kde začal trénovat, kdy a u koho absolvoval instruktorské zkoušky či jak dlouho provozuje instruktorskou činnost.

Během Covidu jsem si udělal malou osobní statistiku a spočítal jsem celkový počet aktivních instruktorů Krav Maga/Kapap či jiných Izraelských systémů v České republice. K dubnu 2021 je to číslo 297 instruktorů/instruktorek působících v ČR. To je docela velké číslo na tak malou zemi, jakou je naše republika. Z vlastní zkušenosti vím, že jsou mezi nimi jak naprostí odborníci – kvalifikovaní profesionálové z mnoha letou praxí, tak bohužel i podvodníčci, kteří jen zneužívají atraktivní a populární název.

Celkovému stavu věcí moc nepomáhá ani celosvětový „boom“ a zájem o Krav Maga, který nakonec naneštěstí vyústil v používaný koncept tzv. „Krav Maga Mc Donald´s“. To znamená co nejvíce poboček v co nejvíce městech a v co nejkratší době. Bohužel je evidentní, že mnohdy kvantita předčila kvalitu. Ačkoliv nejsem instruktorem ani stálým praktikantem Krav Maga, tak si myslím, že Izraelský systém Krav Maga stojí za to poznat. Proto doporučuji - velmi dobře vybírejte nejen co, ale i u koho budete trénovat.


Použité materiály: kniha KRAV MAGA – umění čelit ozbrojenému útočníkovi, Imi Sde-Or,Eyal Yanilov, kniha Cesta bojovníka Chris Crudeli, kniha Sebeobrana pro ženy s Krav Maga Gabriele Feld, článek Krav Maga organizace v Izraeli – Emil Cipra + internet

Text: Martin Hradecký

Foto: Internet


KAPAP

Systém Kapap byl údajně vyvinut již v roce 1930 v rámci židovských táborů Aliyah jako součást přípravného školení před příjezdem do Palestiny. Výcvik v tomto systému si časem osvojila a dále rozvíjela i první oficiální izraelská speciální jednotka PALMACH. Tito mladí vojáci byli tedy intenzivně trénováni v Krav Panim-El Panim – boji tváří v tvář neboli KAPAP. Vytvořen byl jistou mutací západních bojových systémů, jako například zápasem, boxem a dále technikami boje s nožem a obuškem (které byly převzaty od Britů). Každá technika v Kapap byla jednoduchá a aplikovatelná s jediným cílem-neutralizovat soupeře. Navíc nešlo „jen“ o údery, kryty či techniky s nožem a tyčí, ale tento výcvik také zahrnoval osvojení si zacházení se střelnými zbraněmi, manipulaci s výbušninami, radiokomunikaci a přežití ve volné přírodě. Hlavní myšlenkou bylo převzít ty nejlepší bojové metody a adaptovat je na velmi specifické prostředí, jakým Izrael bezesporu je. Nezáleželo na tom, jestli poznatky přišli od Arabů, Francouzů, Britů, Němců či Američanů, důležitá byla funkčnost. V tomto prvním období se na vývoji Kapapu podíleli např. pánové Yehuda Marcus, Gerson Kopler, Moshe Finkel, Maishel Horovitz, Menaše Harel, Meir Rabinovitz a Itzak Stibel. Časem se dále tento systém samozřejmě upravoval a rozvíjel a v šedesátých letech minulého století stály u mnoha klíčových změn další známé osobnosti bojového umění – Chaim Peer, Moshe Galisko, Denis Hannover, Gadi Skronik či Youda Vazdias. Systém Kapap se v podstatě zrodil z nezbytnosti pro lidi, kteří byli a jsou napadáni a neustále hledají jednoduché a účinné postupy jak ubránit sebe a své blízké.

HISARDUT

V hebrejštině slovo Hisardut znamená přežití. Protože přežití je základem každého boje, nejde o to, jak dobře vypadají vaše pohyby, ale o to, kdo na konci boje zůstane naživu. V Izraeli je velmi uznávaná škola Dennis Survival Ju Jitsu, jehož zakladatelem je pan Dennis Hannover. Dr. Dennis Hannover se narodil v Jihoafrické republice a emigroval do Izraele v roce 1960, kde jako jeden z prvních představil bojová umění na počátku 60. let. Poté, co dosáhl špičkové úrovně a uznání v několika bojových uměních (hlavně Judo, Jiu Jitsu a Kyukoshinkai Karate pod vedením Mas. Oyamy), se rozhodl vyvinout Hisardut - jako vhodnější odpověď na hrozby a výzvy, kterým lidé v moderní společnosti čelí. Na počátku 80. let začal učit izraelské jednotky speciálních sil, které hledaly pokročilejší metodu boje zblízka, než základní program Krav Maga, který se učí pravidelné jednotky IDF. V roce 1987 byl armádou pověřen vývojem nového protiteroristického programu s názvem LOTAR (zkratka pro Lochama B'Terror), který se používá dodnes. Systém Hisardut není náhodným souborem technik, ale komplexním systémem, který byl od samého počátku navržen jako moderní „všestranný“ způsob boje a všestranný systém přežití.

KALAH

Kalah je moderní izraelský bojový systém, který byl založen a dále rozvíjen v roce 2003 panem Idanem Abolnikem. Slovo KALAH je podle Abolnika složeno z K- krav= boj, A + A = Davidova hvězda + ochrana, L – lotar = boj proti teroru, H- hatkhfah = útok. Idan Abolnik je bývalý člen a instruktor Izraelské brigády Golani, později také pracoval jako osobní ochránce Izraelských politiků v jednotce Šabak. Kalah je výsledkem mnohaletých zkušeností s taktikou a proto je nejlepší označovat ho jako komplexní bojový systém. Zahrnuje boj beze zbraní, boj s chladnými i střelnými zbraněmi, stejně jako ochranu VIP. Jeho zakladatel pan Abolnik tvrdí, že některé techniky Krav Maga nefungují – proto založil systém Kalah. Systém Kalah není žádným bojovým sportem, ani to není kurz sebeobrany. Jde o systém používaný proti opravdovému násilí v reálném životě.

HASHITA

Hashita je poměrně mladý Izraelský bojový systém, který založil pan Eli Leffler. Heslo tohoto systému je: „Může to dělat kdokoli!“ a to bez ohledu na věk, pohlaví nebo fyzickou kondici. Samotný název Hashita znamená v hebrejštině Metoda.

V šesti letech začal Eli Leffler trénovat s uznávaným Izraelským mistrem Dennisem Hannoverem, později se stal jedním z jeho nejlepších studentů. Dále trénoval karate a některá další bojová umění a je držitelem několika černých pásů. Během svého působení jako člen a instruktor speciálních sil a tajné služby vyvinul Hashita. Analyzoval své dovednosti a zkušenosti a postavil systém na nejlepších technikách. Pro zahájení tréninku nejsou nutné žádné předchozí dovednosti ani speciální fyzická kondice. Na druhou stranu mohou být získány znalosti z jiných bojových umění, protože Hashita je otevřený systém bez „zakázaných“ technik.


108 views

Recent Posts

See All
bottom of page