• Martin Hradecký

OBRANNÉ SPREJE - jejich rozdělení a doporučené použití

Obranné spreje patří do kategorie prostředků, které jsou primárně používány k sebeobraně jednotlivce. Ačkoli tyto slzotvorné prostředky byly původně vyvinuty pro profesionální ozbrojené složky (policie a armáda), jejich používání se velice rychle rozšířilo i na civilní trh. Je to například nejvíce doporučovaný obranný prostředek pro ženy. Obranné spreje se velmi jednoduše používají, jsou dostupné, levné a funkční. Stále ale platí základní pravidlo – musíte se trefit tam, kde to bude fungovat, ideálně zasáhnout útočníkův obličej. Obecně se dají obranné spreje rozdělit do několika skupin lišících se od sebe nejen cenou, kvalitou a velikostí, ale hlavně typem dráždící látky, hnacím médiem nebo i provedením výstupní trysky.


Jako dráždivé látky se nejvíce používají tři osvědčené typy, a to: oleoresincapsicum, označovaný jako OC, chloracetafenon je značený CN a chlorbenzalmalondinitril, označovaný jako CS. V současné době je za nejúčinnější dráždivou látku považováno OC - oleoresincapsicum. Na rozdíl od látek CS a CN jde o látku na ryze přírodní bázi. Obranné spreje, u kterých je použita látka OC, obsahují roztok koncentrátu kayenského pepře (odtud název-pepřový sprej) nebo roztok vyrobený z placenty feferonek. Nejčastěji se využívá roztok o obsahu od pěti do deseti procent. Název OC oleoresincapsicum je botanický název, označující pryskyřici obsahující substance – alkaloidy nazývané kapsaicin. Jen pro zajímavost – farmaceut Wilbur Scoville v roce 1912 vytvořil standardy pro měření tepelných jednotek kapsaicinu, který byl používán ve farmacii. Pro ilustraci – pálivá paprika obsahuje cca 5000 Scovillových jednotek. Čistý kapsaicin 16 milionů. Zatímco dráždivé látky typu CS a CN začínají působit až přibližně po dvaceti/třiceti vteřinách a jejich účinek je navíc proměnlivý, neboť závisí i na individuální odolnosti útočníka, spreje naplněné látkou OC zneschopní útočníka téměř okamžitě (i zde, ale v řádu několika vteřin). Vedle akutního podráždění očí může způsobit i neovladatelné kašlání, zvracení, dýchací potíže, dezorientaci, pocit tísně a pálení jakékoliv zasažené části pokožky. Účinnost „pepřáku“ oproti sprejům CS a CN je tedy daleko vyšší a funguje jak na útočníky pod vlivem alkoholu či drog, tak i například proti rozdrážděnému útočícímu psu.Obranné spreje bývají nejčastěji ve třech základních variantách provedení lišících se formou vystřikované látky. To znamená, že po stisknutí určeného tlačítka vystříkne látka buď ve formě kapaliny, aerosolu nebo pěny. Právě varianta aerosolové mlhy patří mezi nejznámější druhy obranných sprejů. Tyto spreje fungují na stejném principu jako deodoranty ve spreji či spreje proti hmyzu. Často se uvádí jako výhoda - dostatečná šířka proudu, tedy rozptylu trysky. Toto bohužel může být i nevýhodou, pokud útočníka nezasáhnete opravdu přímo a účinně do obličeje. Zásahová vzdálenost je dva až tři metry, ale velmi se zde může projevit vliv větru (při použití venku) či průvanu. Problém bude i při použití v uzavřených prostorách, kdy se aerosolová mlha může „rozprostřít“ po celé místnosti. Další variantou obranného spreje je tzv. tekutá střela, která funguje jako vystříknutý úzký proud kapaliny. Výhodou je použití na delší vzdálenost (dva až čtyři metry) a snížení rizika zasažení uživatele protivětrem. Určitým negativem ovšem je nutnost relativně přesného zásahu, což vyžaduje nejen znalost funkčnosti spreje, ale i základní vycvičenost. Poslední variantou těchto obranných prostředků jsou tzv. pěnové spreje. Jejich použití je velmi výhodné v malých místnostech či uzavřených prostorech. Vyžadují ovšem (dle mého názoru) nadstandardní výcvik, a to hlavně díky nárokům na přesnost zásahu. Účinná vzdálenost u těchto sprejů je jeden a půl až dva metry. Specialitou poslední doby jsou tzv. gelové spreje. Jde o variantu tekuté střely, do které je přidán gel. Vystříknutá látka, díky své konzistenci snadněji přilne a hůř se stírá z místa zásahu. Některé spreje ještě bývají doplněny barvivem a to buď viditelným pouhým okem, nebo rozpoznatelným pouze pod UV světlem. Toto má samozřejmě pomoci při pozdější identifikaci útočníka. Obecně je nutné počítat s tím, že počet „dávek“, které je možné vystříknout a vzdálenost, na kterou je možné spreje použít, je zásadně ovlivněn také samotnou velikostí jednotlivých sprejů a tedy i objemem účinné látky ve spreji. V praxi se objem nádobky nejvíce pohybuje od 15 ml do 40 ml, maximálně 60 ml. Vše s větším objemem (tudíž i velikostí) se již v běžném životě hůř nosí. Pokud dojde k ostrému použití spreje, je vždy lepší nahradit jej novým.


V současné době je v České republice nabídka obranných sprejů obrovská. Můžete zde pořídit jak naprosto nefunkční a prošlé zmetky, tak samozřejmě i vysoce profesionální a v praxi vyzkoušené výrobky. Nekupujte obranné spreje na různých tržištích, výrobky které vám tito prodejci nabídnou, jsou dost často již prošlé nebo informace na obalech sprejů jsou záměrně nepravdivé. Pokud se rozhodnete pořídit si kvalitní obranný sprej, ptejte se ve specializovaných obchodech zbraně-střelivo nebo též v některých army-shopech. Tam by vám kvalifikovaní prodavači měli poskytnout nejen vyčerpávající informace, ale říci i detaily k jednotlivým výrobkům. Můžete si samozřejmě také objednat obranný sprej přes internet a to v řadě specializovaných e-shopů. V momentě, kdy si pořizujete obranný sprej, zkontrolujte si, zda již neuplynula doba jeho životnosti vyznačená většinou na obalu spreje. Prošlý sprej již samozřejmě nemůže zaručit účinnost dráždivé látky. Dále doporučuji si ověřit jeho funkčnost. Zvolíme si vhodné místo – ideální je málo frekventované volnější prostranství (park, les, atp.) a bereme v úvahu samozřejmě i směr větru. Krátkým stisknutím tlačítka si nejen ověříte směr výstřiku a dosah, ale některé modely i tzv. odplombujete. Ne vždy sprej stříká rovně vpřed či s dostatečnou silou. Toto vše je lepší zjistit nyní, při tzv. suchém nácviku, než při řešení krizové situace, kdy vám možná půjde o zdraví či život. Důležitá a klíčová je zde hlavně osobní zkušenost každého vlastníka obranného spreje. Je třeba si vyzkoušet pevné držení, správné spouštění a vidět na vlastní oči „možnosti“ svého spreje - rozptyl, účinný dosah atd. Ideální je ovládat sprej palcem dominantní ruky, existují ovšem modely, které se lépe spouštějí ukazovákem. Rozhodnete-li se nosit a používat obranný sprej nebo jím obdarujete svou přítelkyni, manželku či rodiče, měli byste alespoň minimální čas věnovat poučení o vhodném nošení a samozřejmě použití. V praxi se při jednoduchém nácviku velice osvědčily tzv. tréninkové spreje, které jsou většinou naplněny nezávadným obsahem (kafrová voda, dezinfekce), ale jinak tyto spreje jsou svou velikostí, váhou i ovládacími prvky naprosto shodné s „ostrými“ spreji. Zde můžete trénovat řadu modelových situací, ale primárně jde o to vyzkoušet si ovládání a trefit požadovanou plochu i při pohybu či imitovaném stresu.


V krizové situaci se snažte zasáhnout obličej útočníka, a to přibližně na vzdálenost 1-1,5 metru. Počítejte s tím, že pokud se například útočník na vás rozeběhl a snaží se vás trefit údery či kopy (nebo možná i zasáhnout nožem či jinou zbraní), a vy i když se trefíte sprejem do jeho obličeje, tento útok neskončí okamžitě během jedné vteřiny. I vy se budete muset pohybovat dozadu či do strany, ale hlavně z okamžitého dosahu útoku. A co je zvláště důležité - buďte připraveni použít znovu svůj sprej, pokud si to situace vyžádá. Nespokojujte se s jedním stlačením spoušťového mechanismu, ale používejte obranný sprej ve spojitosti s útokem, pokud stále trvá. Možná se i svou druhou (volnou) rukou budete muset vynuceně krýt - udělejte to! Pokud byste byli sami zasaženi obranným sprejem, můžete zmírnit následky tím, že zasažené místo omýváte studenou či vlažnou vodou, případně vodou s mýdlem. Vhodné místo pro umístění vašeho obranného spreje je stejně důležité jako jeho správné taktické použití. Noste svůj sprej stále na stejném a hlavně přístupném místě. Například na opasku v nějakém vhodném pouzdře nebo v kapse vašeho kabátu či bundy. Pokud se rozhodnete nosit obranný sprej v batohu, ledvince, kufříku či kabelce, mějte sprej vždy „fixován“ na jednom místě. Zahrabaný „někde“ je vám k ničemu. Klíčové při používání obranných sprejů je dodržování určitých preventivních opatření a s tím související předvídání vzniku krizových situací. Radši budu mít mnohokrát svůj sprej již v ruce a po „skončení“ nepříjemné situace ho zase vrátím na své „místo“, než abych jednou podcenil vznik či vývoj situace ohrožující mé zdraví či život. Kvalitní obranné spreje vám mohou pomoci i při napadení před rozzuřeným psem či jiným zvířetem!

V rámci výcvikového centra Akademie Aegis či v klubu ACT jsme opakovaně vyzkoušeli několik modelů obranných sprejů a můžeme universálně doporučit spreje s OC dráždivou látkou ve formě tekuté střely jako například spreje SABRE RED, které vyrábí americká firma Security Equipment Corporation. Svou funkci dostatečně splní i americké obranné spreje Hurricane a Tornádo, které v ČR distribuuje firma Euro Security Product (ESP). Svého času byly také výborné a v praxi mnohokráte ověřené spreje Punch a Freeze od firmy Aerko. I firma ASP dodává zajímavé varianty modelu Defender. Je tedy opravdu z čeho si vybírat, záleží jen na vašich požadavcích a finančních možnostech. Některé použité fotografie jsou z výcviků v klubu ACT (z tréninku ženské sebeobrany) či z testování účinnosti sprejů na předešlých ročnících našeho soustředění DOVEDNOSTI BOJOVNÍKA.

Autor: Martin Hradecký


126 views