top of page

Sebeobranný systém R.B.P.P. - Reality Based Personal Protection


Oficiálně byl systém Reality Based Personal Protection (R.B.P.P.) založen 21.ledna v roce 2003 v USA, ale svou první školu reálné sebeobrany Jim Wagner-zakladatel, otevřel již v roce 1990. V nabídce systému Jima Wagnera byly a jsou většinou jednodenní intenzivní kurzy vždy zaměřené na určitou specifickou oblast a skládají se jak z praktické tak i teoretické části. V počátečním období se například jednalo o kurzy: Defensive tactics, Ground survival, Knife survival, Knife expert, Crime survival, Control & defense, Terrorism survival, Scenario training, Tactical knife, Conflict conditioning, Women's survival, Improvised weapons a Handgun survival. Později přibyli další kurzy – Tactical pen, Urban survival, Protection others, Wildneres survival, Family survival, Bodyguard defensive tactics, Tactical pistol, Children’s survival a Active Shooter.

Jim vyučuje tedy kurzy, které nabízejí velmi komplexní pohled na sebeobranu dnešního světa. Nejde ani tak o konkrétní techniky jako spíše o jejich zasazení do reálných podmínek. Hlavním záměrem je zaobírat se nejen samotným konfliktem (krizovou situací), ale řešit i co dělat před-konfliktem a po něm. Mimo zajímavého konceptu výuky se na kurzech používá i odpovídající vybavení – velké množství chráničů a přileb, všemožné odražeče a lapy (samozřejmě i ve tvaru hlavy), tréninkové nože, ochranné obleky HighGear či Red Man, tréninkové nože - Shocknives, speciální úderové trenažéry BOB (Body Oponent Bag), plastové a airsoftové zbraně, barvící nože a dokonce i divadelní krev. Často se trénuje v naprosto reálném prostředí. Využívá se neupravený cvičební prostor, mění se například i intenzita světla, účastníci cvičí v normálním oblečení a obutí a v určitém momentě přijdou na řadu i scénáře při modelových situacích.

Díky své praxi v bojových uměních a ozbrojených složkách došel Jim Wagner také k tzv. Deseti pravidlům boje. Mezi tyto pravidla patří:

Udržovat se v dobré fyzické kondici. Své tělo zatěžovat a rozvíjet všestranně-trénovat vytrvalost, sílu a pružnost.

Nevěnovat se pouze jednomu bojovému systému a už vůbec ne pod jedním instruktorem. Studovat tolik systémů pod kvalifikovanými instruktory, kolik jen můžeme.

Těžko na cvičišti – lehko na bojišti. Vždy během tréninku usilovat o stav blízký téměř úplnému vyčerpání.

Pozitivní přístup. Opravdový bojovník není nikdy duševně poražen.

Modelové situace. Nestačí jen vědět jak techniky provádět, musíme i vědět v kterých situacích je použít.

Cvičit od A do Z. Což znamená sledovat své okolí před útokem a mít i plán akce, zvládnout krizi a být připraven na události, které následují. Zjednodušovat. Bezpochyby polovina toho, co umíme, může být eliminována.

Trénovat v tom v čem budeme bojovat. Oblečení musí korespondovat s tím, co nejčastěji nosíme. Nezapomenout na obuv.

Agresivní obrana. Během boje musíme myslet na to, abychom udělali co nejvíce škody co nejrychleji a tím zahltili smysly protivníka a zastavili ho.

Adaptibilita. Pravý válečník je flexibilní a je schopen měnit taktiku podle situace.


Jim Wagner napsal také několik knih a natočil i řadu výukových DVD. Pro firmu Böker designoval i některé modely zavíracích a pevných nožů. Jim byl také oceněn uvedením do síně slávy časopisu Black Belt jako instruktor sebeobrany roku 2006 a do mistrovské síně slávy v roce 2011. Evropská základna systému Reality-Based Personal Protection byla mnoho let v německém Solingenu. V současné době Jim vyučuje například soukromě v USA nebo přijede na pozvání téměř kamkoliv po světě.

Jim Wagner - zakladatel systému R.B.P.P.

Svůj výcvik v bojových uměních začal Jim Wagner ve 14 letech. Jeho prvním učitelem byl pan Alfonso Uceda, který ho učil sebeobranu a korejské bojové umění Tae kwon Do. Později se přihlásil do školy Karate-do Ryobu-Kai a jeho novým instruktorem se stal Japonec Kiyoshi Yamazaki, velmi přísný učitel a tradicionalista. V této škole se mimo karate cvičilo také judo, kendo a kobudo. Dále vyzkoušel i havajské Kenpo vyučované v Newport Beach či Po Keck Yin Yang Kung-fu pod vedením Jeffa Huffa. Velký zlom nastal, když Jim začal trénovat u Dana Inosanta, Larryho Hartsella a Richarda Bustilla. Jeho výcvik se skládal z filipínského Kali, Jeet Kune Do a Wing chun kung-fu. Mnoho lekcí bylo vedeno soukromou formou. Právě zde Jima velice ovlivnilo cvičení se zbraněmi (nůž, tyč,…) ve filipínském stylu Kali a celkově „reálnější“ přístup k samotnému boji. Jim si také vyzkoušel i Evropský šerm, Řecko-římský zápas a kickbox. Poté co narukoval do U.S.Army a absolvoval základní armádní výcvik ve Fort Jackson (Jižní Karolina), vrátil se do civilu a začal trénovat s Tedem Lucaylucayem. S Tedem v jeho Kalifornské škole cvičil Escrimu, Kali a JKD. Ve svém osobním tréninku pokračoval „poznáváním“ západního boxu, Savate, i brazilského Jiu-jitsu. Časem se Jim věnoval i jiným bojovým systémům či stylům ( Hisardut, Marine Corps Martial Arts Program, Kapap, Army Combatives, Krav Maga a LOTAR). Absolvoval i několik seminářů ninjutsu pod vedením Stephena Hayese. V roce 1985 začal Jim amatérsky vyučovat svůj systém „smíšených bojových umění“ nazvaný Moderní metody boje. Později přibližně v roce 1990 získal Jim živnostenský list a otevřel školu sebeobrany vycházející z reality - Reality Based Self Defence System. Svou kariéru v ozbrojených složkách začal Jim Wagner v roce 1988 coby dozorce ve věznici. Toto jeho dvouleté působení mělo pro něj velký přínos a znamenalo i mnoho praktických zkušeností, které v budoucnu zakomponoval do svého systému boje. V roce 1990 nastoupil Jim na policejní oddělení v Costa Mesa. Zpočátku působil samozřejmě jako pochůzkář anebo jezdil jako člen policejní motorové hlídky. V roce 1994 získal místo u speciální zásahové jednotky SWAT, kde několik let aktivně sloužil. V této době již spolupracoval jako instruktor pro společnost HSS International, která se specializuje na výcvik u ozbrojených složek nejen v USA, ale i jinde ve světě. Právě u této firmy Jim poprvé školil experty na boj proti terorismu z Německé GSG 9, brazilské GATE, argentinské GOE či příslušníky z Izraelských speciálních sil. Jeho kurz – Policejní a vojenská obrana proti noži se stal velice populární a tyto kurzy absolvovalo i mnoho zásahových a specializovaných týmů policie či armády v USA. Například díky blízké kooperaci s U.S.Marines měl Jim možnost absolvovat i další kurzy v rámci svého rozvoje. Byly to např. 1st Marine Division Sniper School nebo Military Operations Urban Terrain training. Další Jimovo pracovní nasazení bylo pro Orange County Sheriffs Department, kde fungoval coby velitel týmu osobních ochránců (Dignitary protection unit team leader). Po 11.září 2001 nastoupil Jim jako Federal Air Marshal – ozbrojený doprovod v letadlech, toto bylo jeho poslední oficiální pracovní nasazení u ozbrojených složek. V současné době je veden jako rezervista u vojenské policie.

Zkušenosti Martina Hradeckého se systémem R.B.P.P.

Můj první osobní kontakt s Jimem Wagnerem byl v roce 2008 a to na mezinárodním veletrhu zbraní, doplňků a outdoor vybavení IWA v Německém Norimberku. Zúčastnil jsem se tehdy velmi zajímavé přednášky (vedené Jimem) týkající se preventivních opatření v boji proti terorismu. Koncept výuky Jima Wagnera jsem samozřejmě znal z jeho výukových videokazet, dvd a knih. Jeho některé kurzy jsem ale absolvoval až v roce 2011. A to přímo v německém Solingenu (tehdejší evropské základně R.B.P.P.), kde se jednalo o kurzy: Knife survival, Knife expert a Tactical knife. Všechny tři kurzy se zaměřují na bojové použití nože či jiné chladné zbraně a obranu proti nim. Kurzy byly vyučovány jako součást tzv. Knife Campu. V tomtéž roce se nám podařilo pozvat poprvé osobně Jima Wagnera do České republiky, kde vedl pro vybranou skupinu velice zajímavý kurz – Family survival. Jak už název napovídá, je tento kurz zaměřen na problematiku ochrany rodiny a to v tom nejširším slova smyslu. Následovaly další kurzy v Německu – Protection others, Tactical pen a Urban survival. Prvním kurzem byl Tactical pocket stick & Tactical pen, který je prioritně zaměřen na bojové použití tzv. taktického pera. V tomto kurzu je dále také využíván kubotan, jawara či některé techniky s nožem v reversním úchopu. Dalším kurzem byl Protection others, neboli ochrana ostatních. Základní koncept tohoto kurzu se skládal z kombinace profesionálních technik osobních strážců – bodyguardů a tréninkových metod Reality-Based self defense. Posledním absolvovaným kurzem byl Urban survival. Tento kurz je v oblasti sebeobrany a bojových umění opravdu výjimečný. Hlavním cílem tohoto kurzu je připravit studenty na přírodní či člověkem způsobené katastrofy. Při většině takovýchto situací (zemětřesení, tornáda, války, občanské nepokoje, tsunami, povodně, teroristické činy,…) jde o velmi razantní změnu životního stylu i hodnot během velmi krátké chvíle.

V roce 2013 jsme znovu pozvali Jima do ČR, kde pro nás vedl kurzy: Tactical pistol, Bodyguard defensive tactics, Crime survival a Scenario training. Kurzy Tactical pistol a Bodyguard defensive tactics se celé odehrávaly na venkovní střelnici, kde se kombinovala střelba s reálnými zbraněmi spolu s intenzivním používáním airsoftových zbraní při nácvicích „force on force“, tj. interakce živého útočníka i obránce. Výcvikový program, který je zaměřen na obranu proti kriminálně motivovanému jednání a to v tom nejširším slova smyslu – tak to je Crime survival. Tato ochrana před zločinem je složena jak z praktických nácviků a modelových situací, tak i teoretických přednášek. Posledním tématem našeho specificky složeného výcviku s Jimem v roce 2013 byl program Scenario training, který se věnuje přípravě a realizaci modelových situací. I v roce 2014 navštívil Jim Wagner Českou republiku. Realizovali jsme s ním další kurzy: Defensive tactics, Ground survival, Terorism survival a Children’s survival. Defensive Tactics je kurz zaměřen na boj v postoji. Údery, kopy, pohyb atp. Oproti tomu kurz Ground Survival je určen boji na zemi. Opravdovou lahůdkou je Terorism Survival a výbornou třešničkou na dortu, byl kurz co a jak učit děti-Children´s Survival. Poslední kurzy, které jsem pod vedením J.Wagnera absolvoval byly - Improvised weapons a Handgun survival v Paříži v roce 2017. Kurz Imrovised weapons je navržen tak, aby účastníky seznámil s efektivním používáním běžných předmětů, které lze najít vždy v daném prostředí. Handgun survival je kurz zaměřený na doporučené zacházení a ovládání krátké palné zbraně. Tento kurz je rozdělen do třech částí/fází – první část je věnovaná bezpečnosti, druhá fáze se skládá ze základních střeleckých dovedností (úchop, míření, spouštění) a ze střeleckých pozic a pohybu se zbraní, třetí fáze je o taktice. Při výcviku se používají jak tréninkové plastové makety, tak i airsoftové zbraně.

Jim mi ukázal, jak velice komplexně přistupuje k oblasti výcviku reálné sebeobrany a s tím souvisejících věcí. Jeho systém Reality Based Personal Protection v mnoha ohledech „předběhl“ dobu a poskytuje naprosto ojedinělý pohled na problematiku přípravy jednotlivců i skupin na krizové situace. Co se týká mé kvalifikace udělené osobně Jimem Wagnerem, tak jsem oficiální instruktor systému Reality Based Personal Protection level 1, certifikavaný Tactical knife instruktor (mohu vyučovat boj s nožem jak civilisty, tak i členy ozbrojených sborů) a dále mám povolení vyučovat koncept Family survival. Některé prvky ze systému Reality Based Personal Protection můžete tedy zažít na trénincích klubu ACT či na výcvicích Akademie Aegis.


Text: Martin Hradecký

Foto: M. Hradecký, M. Tachecí, A. Vondráček a archív JW


231 views

Recent Posts

See All
bottom of page