top of page

Seminář Urban Combatives Security & Lowprofile - diskrétní řešení krizových situací

V sobotu 23. října 2021 se konal v tréninkových prostorách Tiger teamu (adresa: V Občanském domově 2a Praha 4 – Pankrác) speciální seminář systému Urban Combatives – Security & Lowprofile aneb diskrétní řešení krizových situací. Tento velice zajímavý seminář vedl Michiel Mulder - UC SENIOR instructor, UC Conflict management for Door and Event Security and Low profile instructor z Nizozemska. Seminář UC Security & Lowprofile pořádal klub Adaptive Combat Training (ACT) ve spolupráci se společností Bodyguard Group s.r.o.. O samotnou realizaci se výborně postaral instruktor ACT Martin Svoboda.


Seminář začal teoretickým blokem, kde se Michiel představil. Zdůraznil i svou profesi vyhazovače a neopomněl se odkázat na svého mentora zakladatele Urban Combatives Lee Morrissona. Vysvětlil pojem combatives a detailně rozebral téma semináře – Lowprofile security, tedy jak diskrétně zasáhnout, eskortovat, kontrolovat či omezit agresivní jedince a jak ochránit třetí osobu, za kterou jste zodpovědní. Samozřejmě, že tento koncept je prioritně vhodný pro pracovníky bezpečnostních složek, různé soukromé ochranky, "vyhazovače", ozbrojené složky atp. Ale hodí se i všem, kteří chtějí umět ochránit sebe a své blízké. Instruktor Mulder se dále zaměřil na detailní popsání reakcí těla při stresu a na instinktivní reakce řízené a související s funkcí částí mozku – Amygdaly. Vysvětlil také tzv.

Pyramidu principů, na kterých je UC postaveno. Tuto pyramidu vymyslel a zavedl John “Lofty” Wiseman, bývalý příslušník SAS. Základem je Mindset neboli Nastavení hlavy. Druhou nejdůležitější částí této pyramidy je taktika, což je v UC vyučováno jako gameplan neboli plán hry. SKILLS – dovednosti jsou další částí pyramidy. Kit neboli vybavení je na špičce pyramidy. Vybavení je samozřejmě důležitá věc, ale mnohdy přeceňovaná. Nejednou se během konfliktu stalo, že si člověk ani neuvědomil, že u sebe vůbec má zbraň.

Poslední částí tohoto teoretického bloku byl Cooperův barevný kód. Cooperův barevný kód určuje to, v jakém stavu vědomění se člověk nachází. Má čtyři stupně (barvy), které určují mimo jiné i základní proces reakce na podněty, které vyvolaly ten který stupeň. Jedná se o bílou, žlutou, oranžovou a červenou barvu. Člověk používající tento kód v podstatě volně přechází mezi těmito stupni (tak, jako i každý, kdo je nezná, ale neví o tom), nicméně na rozdíl od neuvědomělého člověka přechází na vyšší stupně dřív, vědomě si zdůvodní, proč na určitý stupeň přechází a „připraví“ si i řešení, pokud by situace gradovala.

Praktická část semináře začala netradiční rozcvičkou. Šlo o cvičení ve dvojicích, kdy se cvičenci navzájem řízeně přetlačovali ve stoje. Po té se snažili vyhodit svého partnera z rovnováhy nebo se cíleně dostávali za záda svého tréninkového kolegy. Jednalo se o tzv. pasovačku a tato rozcvička naprosto splňuje kritéria Urban Combatives. Prvním blokem

v praktické části bylo vyučováno vyjednávání. Michiel vysvětlil vhodnou pozici rukou a zdůraznil nestát úplně přímo proti agresorovi.

Začalo se odstrčením a verbálním podnětem, kdy se toto již samozřejmě trénovalo ve dvojicích. Instruktor vysvětlil a předvedl několik variant odstrčení i s následnou komunikací. Součástí vyjednávání byl také nácvik scénáře, jak se dostat do lepší pozice při přesile útočníků.

Než jsme se dostali k dalším technikám, tak instruktor Mulder do detailu vysvětlil a předvedl techniku tzv. Flankingu, s kterou dále pracoval v různých variantách použití. Jedná se o specifický V krok stranou, který velmi dobře znají cvičenci filipínských bojových umění. Po té přišly na řadu první vyváděcí techniky. Dostat se za záda soupeře a pomocí zámku/chycení přes krk a tělo ho vyvést. Následovala aplikace s „navolňovacím“ úderem do genitálií a fixací hlavy s následným transportem. Zde se již začaly používat různě velké odražeče pro provádění úderů či kopů. Došlo samozřejmě i k variantě stržení útočníka na zem. Michiel při svých ukázkách působil vysoce výbušně a agresivně a tak nikdo nepochyboval o funkčnosti jeho technik. Po pauze na občerstvení pokračoval seminář ve stejném tempu. Dalším komplexnějším nácvikem, byl vstup do agresora úderem předloktím do krku, kop kolenem a stržení na zem. Účastníci semináře byli také seznámeni s nesignalizovaným úderem loktem na tělo a s doporučeným krytím/zabalením hlavy. Poté přišel na řadu mikro-scénář ochrana třetí osoby. Michiel předvedl tři základní varianty, jak pomoci napadené osobě. Vždy se jednalo o pacifikaci útočníka zezadu. Vybrala se aplikace – fixace za hlavu, kterou si všichni několikrát vyzkoušeli téměř v plném nasazení. Posledním nácvikem byla větší modelová situace, kdy polovina účastníků hrála roli ochranky a druhá půlka se pustila do hromadné rvačky. Úkol vyhazovačů zněl jasně – všechny rváče vyvést do předem určeného místa. Poté se role samozřejmě vyměnily. Na samotný závěr semináře instruktor Mulder pochválil všechny účastníky za vynikající přístup, a ačkoliv se účastnili nejen obyčejní civilisté, ale i profesionálové z oboru, tak všichni trénovali s maximálním zápalem a 100 % nasazením. Již teď se těšíme na další seminář s tímto zahraničním instruktorem.


Instruktor MICHIEL MULDER

Od svých 12 let trénoval jujitsu a judo. Pak cca v 16 letech přešel k boxu a thajskému boxu a později i závodil. Díky tomu dobře porozuměl úderům a kopům. Zažít několik bojů proti více subjektům na ulici a ve dveřích mu dalo nový pohled a porozumění mezi rozdílem mezi bojovými uměními/bojovými sporty a skutečným násilím. Jeho práce na plný úvazek je vrátný/supervizor/vyhazovač a člen intervenčního týmu (na festivalech a jiných akcích) mu ukázala potřebu přizpůsobit věci, které se ve sportu naučil, tak, aby mu to ve stresu fungovalo. Kvůli této potřebě přizpůsobit se začal analyzovat, co fungovalo a co ne! Rychle si uvědomil, že jde o to, udržet věci jednoduché a získat správné MYŠLENÍ! V době, kdy již trénoval systém Krav Maga, brzy zjistil, že mu ne všechny techniky pod skutečným bojovým stresem fungují. Kontaktoval tedy Lee Morrisona, aby se zeptal, jestli má v Holandsku někoho, kdo by ho naučil UC. Nebylo tomu tak, takže Michiel několik let sledoval Lee Morrisona na okruhu mezinárodních seminářů a začal s ním trénovat přímo, když to bylo možné, aby se mohl posouvat a přijít do programu UC Instructor. Po mnoha a mnoha hodinách krve, potu a slz je hrdý na to, že se může nazývat Senior instruktor UC a člen základního týmu UC pod dohledem svého mentora Lee Morrisona. Reprezentovat kurikulum UC všude v Evropě prostřednictvím seminářů, workshopů a pravidelných skupinových a soukromých školení. Díky Lee Morrisonovi měl možnost učit v Německu, Francii, Itálii, Anglii, Švédsku, Belgii a Holandsku. V blízké budoucnosti chceme rozšířit UC v Nizozemsku a prostřednictvím okruhu mezinárodních seminářů, protože stále více lidí chápe potřebu realistické sebeobrany.

Jeho heslo je: Někdy učitel, vždy student.


Text a foto: Martin Hradecký

Autor: Martin Hradecký


202 views

Recent Posts

See All
bottom of page