8.png

Kurz první pomoci pořádaný klubem ACT

 Této oblasti se v současné době věnujeme formou specializovaných semninářů. 

Tyto Kurzy vedou Tomáš Platil a Martin Hradecký - oba certifikovaní členové/instruktoři první pomoci akreditovaní MŠMT. Dalším pomocníkem bývá Martin Svoboda. Výuka je zaměřená na poskytnutí první pomoci podle nejaktuálnějších doporučení. Od začátku se driluje správný postup při záchranných situacích a následná reakce na život ohrožující stavy – masivní krvácení, bezvědomí, bezdeší. Kromě krátkých přednášek na různá témata, je zde hlavní náplní nácvik jednotlivých úkonů, které se spojují v mikro-scénáře i větší modelové situace.